Extras

  Video thumbnail: Windows to the Wild Hiking in the Dark (Preview 2)

  Windows to the Wild

  Hiking in the Dark (Preview 2)

  Will Lange and Randy Pierce talk.

  Hiking in the Dark (Preview 2)

  Video thumbnail: Windows to the Wild Hiking in the Dark (Preview)

  Windows to the Wild

  Hiking in the Dark (Preview)

  A hike up Mt. Willard.

  Hiking in the Dark (Preview)